QOOON QOOUN QOPQN QOPWN
QOOPN QOOVN QOPRN QOPXN
QOOQN QOOWN QOPSN QOQON
QOORN QOOXN QOPTN QOQPN
QOOSN QOPON QOPUN QOQQN
QOOTN QOPPN QOPVN QOQRN