QOOON QOOTN QOPON QOPTN
QOOPN QOOUN QOPPN QOPUN
QOOQN QOOVN QOPQN QOPVN
QOORN QOOWN QOPRN QOPWN
QOOSN QOOXN QOPSN